Stanovanja

Področje stanovanjske problematike je (poleg zaposlovanja) najbolj pereča problematika mladih danes. V 2010 je MSS sprejel programski dokument Stanovanjska problematika mladih, ki si ga lahko ogledate tu:

 

Samostojno bivanje predstavlja eno ključnih točk osamosvajanja oz. doseganja avtonomije mladega posameznika. T.i. podaljšano otroštvo oz. odvisnost od staršev se v veliki meri kaže prav v stanovanjskih razmerah mladih. V Sloveniji namreč izjemno veliko mladih živi pri svojih starših - kar 48% mladih v starosti med 18 in 34 let, kar nas uvršča na tretje mesto med državami EU-27.2 Posledice tega položaja pa so različne: tisti mladi, ki živijo pri starših, ne poznajo neodvisnosti in se težje ali kasneje naučijo skrbeti sami zase; tisti, ki se odselijo in živijo samostojno, pa imajo več finančnih težav, težave z najemniškim razmerjem ipd. Oboji pa si težje in kasneje ustvarjajo družine in prevzemajo druge odgovornosti v življenju.

 

Osnovna težava je v cenovni nedostopnosti stanovanj in pomanjkanju najemniških stanovanj, saj imamo v Sloveniji ok. 90% lastniških stanovanj. Za evropske razmere neobičajna lastniška struktura je posledica sprememb v času prehoda v kapitalistični sistem, ko so v 90-ih uporabniki družbenih najemniških stanovanj lahko odkupili stanovanja po izjemno ugodni ceni; prav tako je bila v času pred spremembo družbenega sistema gradnja stanovanjskih hiš mnogo dostopnejša opcija kot je danes.

Pišite nam

* Obvezen vnos.

** Za namene ozaveščenja o problematiki